Вести

Почиње израда Плана развоја Сремских Карловаца

Сремски Карловци добиће план развојаПредседник општине Сремски Карловци, Александар Саша Стојкечић, потписао је данас са представницима Републичког секретеријата за јавне политике „Споразум о пословној сарадњи за подршку за израду нацрта Плана развоја општине Сремски Карловци“. Споразум је потписан у оквиру Пројекта за менторство у локалном процесу планирања који се финансира из средстава влада Немачке и Швајцарске, у оквиру пројекта „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“ који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.План развоја општине представља документ развојног планирања највишег реда, доноси се на период од најмање 7 година. Циљ израде Плана је стварање визије одрживог развоја општине Сремски Карловци и дефинисање приоритетних циљева развоја и одговарајућих мера, заснованих на унапређењу свеобухватног квалитета живота грађана, подстицању убрзаног економског развоја, планском и рационалном коришћењу природних ресурса, обезбеђењу социјалног напретка и смањењу сиромаштва, пружању квалитетне здравствене заштите и образовања, унапређењу културе, поштовању људских и мањинских права и обезбеђењу једнаких могућности за све грађане општине.Приликом израде Плана развоја општина ће водити рачуна о његовој усклађености са планским документима на републичком нивоу и усклађености Плана развоја са просторним и урбанистичким планом, као и планом генералне регулације на својој територији.Осим Стојкечића, делегацију Општине Сремски Карловци на овом састанку чинили су начелница Општинске Осим председника Стојкечића, делегацију Општине Сремски Карловци на овом састанку чинили су начелница Општинске управе Наташа Свирчев, чланица Општинског већа за привреду и финансије Ђурђица Шнур, Помоћник председника општине Марина Јанковић и службеник карловачке Општине Стефан Гнип.